cyfrifwyr siartredig hill & Roberts

Amdanom

Cyfrifwyr Siartredig wedi’n lleoli yn Rhuthun, Sir Ddinbych ydym ni ac rydym wedi sefydlu enw da i wasanaethu clientiaid amrywiol ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Rydym yn groesawgar a chyfeillgar ac yn falch iawn o’r berthynas hir sefydlog rydym wedi ei ddatblygu gyda nifer o’n clientiaid.

H

Cyfrifwyr Siartredig Hill & Roberts

Mae ein ymgynghoriad cychwynnol yn ddiymrwymiad ac yn rhad ac am ddim. Rydym yn cynnig gwasanaeth hynod broffesiynol a phersonol am bris cystadleuol tra yn cynnal safonnau moesegol uchel sydd wedi eu gosod gan Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW).

Rydym yn gallu darparu ein holl wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Mae’r sector amaethyddol yn gyfran helaeth o’n clientiaid gyda’r sector adeiladu, twristiaeth, eiddo, gwasanaethau, trafnidiaeth a’r sector manwerthu yn gyfran cryf hefyd.

Rydym yn weithredol iawn wrth gefnogi elusennau lleol yn ogystal â’r gymuned leol.

Mae ein swyddfa mewn lleoliad cyfleus gyda pharcio am ddim.

ein staff

Mae gan ein staff ystod eang o brofiad a chymwysterau proffesiynol. Rydym yn swyddfa hyfforddi ar gyfer ICAEW ac ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Dwyieithog
gogledd cymru
staff cyfeillgar
profiadol