gwasanaethau cyfrifyddiaeth

beth rydym yn ei wneud

Rydym yn darparu gwasanaethau helaeth o gyfrifeg a threthiant i fusnesau bach a chanolig. Cysylltwch gyda ni i weld sut y gallwn eich helpu.

HR Chartered Accountants Reception room Ruthin | North Wales
Cyfrifwyr Rhuthun | Gogledd Cymru

H

gwasanaethau cyfrifyddiaeth

 • Cymorth a chyngor llawn ar y broses o wneud treth yn ddigidol
 • Gwasanaeth Cadw Cyfrifon
 • Rheoli eich cyfrifon yn electronig a chynghori ar y dewis o feddalwedd cyfrifo a’i weithrediad
 • Cofrestru TAW ac anfon ffurflenni TAW
 • Paratoi cyfrifon ar gyfer unig fasnachwyr, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig
 • Archwiliad annibynnol ar gyfer Elusennau a sefydliadau di-elw eraill
 • Cofrestru ar gyfer Hunanasesu a gyrru ffurflenni ar gyfer partneriaethau, unigolion ac ymddiriedolaethau
 • Ffurflenni treth corfforaeth ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a chymdeithasau anghorfforedig
 • Cyflogau, TWE, adroddiadau CIS a phensiwn y gweithle
 • Cyngor treth ar Enillion Cyfalaf, cyfrifiad ac adrodd treth ar enillion preswyl
 • Cyngor a chynllunio treth etifeddiaeth
 • Cyngor cynllunio treth
 • Ffurfiad cwmnïau, cyngor corffori a gwasanaethau ysgrifenyddol
 • Cynllunio olyniaeth
 • Cydymffurfiad treth ac ymholiadau
 • Credydau Treth a Chredyd Cymhwysol
 • Cynllunio busnes a rhagolwg llif arian

gwasanaeth dwyieithog

Rydym yn gallu darparu ein holl wasanaethau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dwyieithog
gogledd cymru
staff cyfeillgar
profiadol