RhDDC

POLISI Diogelu Data

Polisi RhDDC – Sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio a’i storio

Gwybodaeth bersonol mae’r wefan yn ei gasglu a pham ein bod yn ei gasglu.
Mae’r wefan yn casglu ac yn defnyddio’r wybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol:

olrhain ymweliadau y safle

Fel mwyafrif o wefannau, mae’r safle yma yn defnyddio “Google Analytics” (GA) er mwyn olrhain arferion defnyddwyr. Rydym yn defnyddio’r data yma er mwyn pennu sawl person sy’n defnyddio ein safle, i wella ein dealltwriaeth o sut maent yn dod o hyd i’n safle a’i ddefnyddio ac i weld ym mha drefn maent yn gweld ein gwefan.

Er bod GA yn cofnodi data fel lleoliad dearyddol, dyfais, porwr rhyngrwyd a system weithredu, dydi’r wybodaeth yma ddim yn eich datgelu’n bersonol i ni. Mae GA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur lle mae modd eich datgelu’n bersonol ond tydi Google ddim yn caniatau i ni gael mynediad i’r wybodaeth yma. Rydym yn ystyried Google fel prosesydd data trydydd parti.

Mae GA yn defnyddio cwcis. Mae manylion ar hyn i’w weld ar y linc yma Canllaw datblygwr Google.

Er gwybodaeth mae ein gwefan yn defnyddio’r dadansoddeg.js ar gyfer gweithredu GA.

Bydd anablu cwcis ar eich porwr rhyngrwyd yn atal GA rhag olrhain unrhyw ran o’ch ymweliad i’r tudalennau o fewn y wefan yma.

Gallwch ddysgu mwy am ddefnydd cwcis yma.

Ffurflenni Cyswllt a CHysylltiadau ebost

Os byddwch yn dewis cysylltu â ni drwy ddefnyddio ffurflen gyswllt neu chysylltiadau ebost, ni fydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei ddarparu yn cael ei storio gan y wefan yma nag yn cael ei phasio ymlaen i gael ei phrosesu gan unrhyw brosesydd data trydydd parti.

Yn hytrach na’r uchod, mi fydd y data yn cael ei gasglu mewn ebost ac yn cael ei anfon i ni drwy “Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)“. Mae ein gweinydd SMTP yn cael ei warchod gan TLS (sydd weithiau yn cael eu adnabod fel SSL) sy’n golygu bydd cynnwys yr e-bost yn cael ei amgryptio wrth ddefnyddio cryptograffeg SHA-2, 256-bit cyn iddo gael ei anfon drwy’r rhyngrwyd.

Mi fydd cynnwys yr ebost wedyn yn cael ei ddadgryptio gan ein cyfrifiaduron lleol a dyfeisiau.

Rydym yn cadw ebyst gyda’r wybodaeth rydych yn ei ddarparu i ni drwy y ffurflen gysylltu neu gysylltiadau ebost ar ein cyfrifiaduron lleol am gyfnod amhenodol oni bai byddwn yn derbyn cais i ddileu’r wybodaeth. Gall ebyst gael eu cadw ar ein gweinyddion post ar-lein hefyd ac mae posib cael mynediad iddynt wrth ddefnyddio post gwe. Enghraifft o hyn ydi “Google Mail” yn defnyddio apiau “Google”.

Rydym yn gwneud y camau uchod er mwyn ateb eich ymholiad. Mi fydd posib y byddwn yn anfon ebyst atoch yn defnyddio’r wybodaeth yma i ddibenion marchnata neu gyda gwybodaeth cyfoes sy’n berthansol i chi.

Os nad ydych eisiau i ni gadw eich manylion ar ffeil yn lleol neu ar ein gweinyddwr post mi allwch gysylltu â ni i wneud cais i’ch gwybodaeth gael ei ddileu. Mi fyddwn angen gwybod y cyfeiriad ebost byddwch eisiau i ni ddileu data yn gysylltiedig iddo. Mi fyddwn yn dileu data o fewn 48 awr.

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentio nag yn rhoi eich cyfeiriad e-bost nag unrhyw fanylion eraill sydd gennym i gwmnïau eraill.

Proseswyr Data Trydydd Parti

Rydym yn defnyddio’r canlynol fel trydydd parti er mwyn prosesu data personol ar ein rhan. Bydd unrhyw drydydd parti rydym yn ei ddefnyddio yn cael ei ddewis yn ofalus. Mae’r trydydd parti yma wedi eu selio yn UDA ac yn cydymffurfio gyda “EU-U.S. Privacy Shield”.

Google (Polisi Preifatrwydd)

Torri rheolau data

Mi fyddwn yn adrodd am unrhyw achos sy’n torri rheolau data’n anghyfreithlon o gronfa ddata’r wefan yma neu gronfa ddata unrhyw drydydd parti i’r holl bobl ac awdurdodau perthnasol o fewn 72 awr o dorri’r rheolau data os ydi’n amlwg bod data bersonol sydd wedi ei storio mewn ffurf adnabyddadwy wedi cael ei ddwyn.

Rheolydd Data

Rheolydd Data y wefan yma ydi Ffion Hampson ac mae modd cysylltu drwy’r dudalen gyswllt os dymunwch i unrhyw neu’ch holl ddata gael ei ddileu.

amgryptio SSL

Bydd yr holl draffig (trosglwyddiad ffeiliau) rhwng y wefan a’ch porwr yn cael ei amgryptio a’i gyflwyno dros HTTPS

Storio Data

Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein systemau gwarchod data.

Dwyieithog
gogledd cymru
staff cyfeillgar
profiadol